แบบสอบถาม

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2021 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แนะนำโครงการ การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพด้านการลด ละ เลิก บุหรี่ ของบุคลากรและนักศึกษา มช. 🚭


🎯 เป้าหมาย
มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการลด ละ เลิก บุหรี่
เกิดความร่วมมือของบุคลากรและนักศึกษาในการลด ละ เลิก บุหรี่
มีผู้สูบบุหรี่ลดลง
ขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
💚 อ่านการดำเนินงานโครงการเพิ่มเติม 👉 https://cmu.to/AU4IV

แบบสอบถาม

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โปรดเลือกสถานะของท่าน


ประชาสัมพันธ์
ผู้สนใจสามารถอ่านกติกา เงื่อนไข สมัครและส่งผลงานตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลย

ใบสมัครประกวดออกแบบโลโก้และคำขวัญ

ใบสมัครประกวดคลิปวิดีโอ

Menu